Došla sam kod psihologa i samo mi je rekao da stisnem šaku: Na osnovu toga čovjek je sve saznao o meni, evo kako!

Došla sam kod psihologa i samo mi je rekao da stisnem šaku: Na osnovu toga čovjek je sve saznao o meni, evo kako!

Kada vi stisnete ruku, postoje tri načina kako se to može uraiti i način na kojeg vi to raditi zavisi od toga šta se vama čini prirodnim kada vi vodite razgovor sa nekim, a pogledajte sliku i onda saznajte šta to znači.

Ako stisnete šaku kao na prvoj slici, to govori da ste pametni i da se vi dobro znate izražavati, te da imate problema da vi to pokažete. Inače volite da sve bude savršeno i nekada se znate previše brinuti, a bilo bi obro da obratite pažnju na svoja osjećanja itrudite se da ostanete mirni, dok teško sklapate prijateljstva i uklapate se teško u nove grupe.

Ako stisnete šaku kao na drugoj slici, onda se smatra da ste dobri u pričanju i nasmijavanju drugih ljudi, dok ste i samouvjereni i ostali vole da budu u vašoj blizini.

Ako stisnete ruku kao na slici tri, onda to govori da vi volite pomagati ljudima, te da učite nove stvari, ali znate biti malo nestrpljivi, dok uvijek tražite avanturu i ne plašite se promjena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *